نسخه دوم وبسایت رسمی بیمارستان پارس با طراحی جدید در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ افتتاح شد. از ویژگی های این وبسایت تعامل بازدیدکنندگان با مسئولین و ارائه خدمات و اطلاع رسانی سریعتر می باشد.