لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان پارس:

.

۱- بیمه تامین اجتماعی

۲- سازمان بیمه خدمات درمانی

۳- بیمه ایران

۴- بیمه آتیه سازان

۵-  بیمه صدا و سیما

۶- بیمه شرکت نفت

۷- بیمه البرز

۸- بیمه کمک رسان (SOS) شامل : بیمه تعاون ، بیمه سرمد ، بیمه دی ، بیمه پاسارگاد، بیمه حافظ

۹-بیمه آرمان 

۱۰- بیمه معلم

۱۱-بیمه پارسیان

۱۲-بیمه سامان

۱۳-بیمه آسیا

۱۴-بیمه ملت

۱۵-بیمه کار آفرین

۱۶-بیمه بانک سپه

۱۷-بیمه کوثر

۱۸-بیمه شهرداری