انجام کلیه جراحی های زنان و زایمان

انجام کلیه جراحی های چشم

انجام کلیه جراحی های عمومی

انجام کلیه جراحی های پلاستیک

انجام کلیه جراحی های ارتوپدی

انجام کلیه جراحی های گوش و حلق و بینی

انجام کلیه جراحی های کلیه و مجاری ادرار

و همچنین انجام تعدادی از جراحی های فوق تخصصی نظیر پیوند قرنیه ، عمل فوق تخصصی شبکیه ، تعویض مفصل ران و زانو و لاپاراسکوپی