–  روز قبل از عمل جهت تشکیل پرونده و انجام آزمایشات و … به بیمارستان مراجعه نمایید.

–  جهت تشکیل پرونده وجود شناسنامه ، کارت ملی ، دفترچه بیمه و همراه درجه یک ضروری می باشد.

–  به همراه داشتن کلیه مدارک مربوط به بیماری مانند عکسهای رادیولوژی ، سونوگرافی و نتایج آزمایشگاهی و … الزامی است.

–  بیمار تا زمان خروج از بیمارستان نباید دستبند شناسایی خود را دور بیندازد.

–  ساعت ملاقات در بیمارستان پارس از ۵-۳ بعدازظهر می باشد. (در بعضی از مواقع به صلاحدید مسئول شیفت ممکن است بیماری ممنوع الملاقات شود، لذا خواهشمند است همکاری لازم را مبذول فرمایید.)

–  ورود اطفال زیر ۱۲ سال به بخشها حتی در ساعت ملاقات ممنوع می باشد.

–  کشیدن سیگار در کلیه فضاهای بیمارستان ممنوع می باشد.

–  در بیمارستان پارس سطل زباله های عفونی و غیر عفونی تفکیک شده است. (زباله عفونی در سطل زرد و زباله غیرعفونی در سطل آبی)

– زباله عفونی : کلیه زباله های آغشته به خون و ترشحات بیمار

–  زباله غیر عفونی : کلیه زباله های معمولی

– از آوردن هر گونه گل و گلدان طبیعی برای بیماران خودداری نمایید.

– در صورت تمایل جهت داشتن همراه ، بایستی همراه و بیمار هم جنس باشند.

– خروج بیماران و نوزادان از بخش بدون اجازه مسئول شیفت ممنوع می باشد.

–  وسایل شخصی اعم از حوله ، مسواک و لباس نوزاد را به همراه داشته باشید.

–  رعایت شئونات و موازین اسلامی در بیمارستان الزامی است.

– در صورت نیاز به ژتون غذا جهت همراه بیمار ، لطفاً صبح همان روز به حسابداری مراجعه شود.

– شب قبل از عمل دوش گرفته و ناحیه عمل را موزدایی نمائید.

–  در صورت داشتن عضو یا دندان مصنوعی متحرک (سمعک – عینک وغیره…) برداشتن آن قبل ازعمل الزامی است.

–  درصورتیکه بیمه هستید دفترچه بیمه خود را به حسابداری تحویل دهید.

–  روز عمل از به همراه داشتن طلا و جواهر و اشیاء فلزی خودداری کنید.

–  در روز عمل آرایش صورت و لاک ناخن نداشته باشید.

اموال بیمار بایستی ، به همراه وی داده شود و در صورت نداشتن همراه به مسئول بخش سپرده می شود.

– ورود آقایان از ساعت ۷ شب به بعد به بخش زنان ممنوع می باشد.(در بقیه ساعات روز ورود آقایان به بخش زنان،  بایستی با هماهنگی مسئول بخش باشد.)

–  وسایل شخصی اعم از حوله ، مسواک و لباس نوزاد را به همراه داشته باشید.

– از آوردن قنداق و شیشه و پستانک خودداری نمایید.