شرح فعالیت ها و اقدامات:

مقدمه

کلیه افرادیکه در بیمارستان پارس انجام وظیفه می نمایند باید قوانین و مقررات مربوط به بیمارستان را رعایت نموده و در اجرای آن کوشا باشند و تابع منشور اخلاقی بیمارستان باشند.

تکریم ارباب رجوع:

کلیه افراد باید در نظر داشته باشند که بیماران و همراه بیمار بدلیل شرایط خاصی که در آن بسر می برند تحریک پذیری زیادی دارند و بنابراین باید با نهایت متانت ، ادب و احترام و طبق منشور حقوق بیمار ، تحت هر شرایط با آنها برخورد شود. در موارد ضروری پس از اطلاع به سوپروایزر به انتظامات بیمارستان مراجعه و از درگیر شدن مستقیم با بیمار و همراه بیمار اکیداً خودداری شود.

.

ساعات کار:

ساعات کار برای پرسنل جدیدالورود ۴۴ ساعت کار در هفته به صورت چرخشی (صبح، عصر، شب) ۲ شیفت شب در هفته می باشد.پرسنل مکلف هستند کلیه ساعات کار خود را برحسب نیاز بیمارستان و در شیفت های مورد نیاز کامل نمایند.درخواست برنامه خاص (شیفت کاری) قبل از تنظیم برنامه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۱۰صبح باید به سرپرستار اعلام تا در صورت امکان پس از تامین احتیاج بخش در نظر گرفته شود.(فقط یک request)

بدیهی است بیش از ۲ بار جابجایی برنامه در ماه برای هر پرسنل تاثیر منفی در ارزشیابی سالانه فرد خواهد داشت.

.

مسئولیت:

کلیه افراد موظفند که وظایف و مسئولیت های محوله را بنحو کامل و احسن انجام دهند و مقررات و روش های تعیین شده پرستاری را رعایت نمایند.(مطالعه شرح وظایف پرسنل در بخش ها و زونکن های آموزشی و اطلاع از کلیات حاکمیت بالینی و استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان و فرم ارزشیابی سالیانه پرسنل و آگاهی از مفاد آن برای کلیه پرسنل الزامی می باشد و باید در حضور سوپروایزر آموزشی امضاء نمایند که مفاد موارد فوق را خوانده و اجرا می نمایند.)

اشتباه در دارو و یا درمان بیمار و بطور کلی هر اتفاق غیر عادی باید فوراً به سرپرست مربوطه و پزشک مسئول اطلاع داده شود و فرم های مخصوص Incident و یا عوارض ناخواسته دارو (کارتهای زرد رنگ)ADR پس از انجام توجهات لازم از بیمار توسط پرستار مسئول تکمیل و به دفتر سوپروایزر ارائه شود.(فرم های Incident باید در همان شیفت رخداد حادثه تکمیل و به سوپروایزر مربوطه تحویل داده شود. تکمیل این فرم و ثبت گزارش پرستار و پزشک و معاینات پزشک می تواند در صورت بروز شکایت بیمار و همراهان به پرسنل پرستاری از نظر رفع اتهام کمک نماید.)

توجه:

–         لطفاً در ساعت ملاقات از ارائه مدارک پرونده بیمار به همراهانش خودداری نمایید.

–         در صورت درخواست بیمار جهت داشتن مدارک پرونده بایستی کپی مدارک در اختیارش قرار گیرد تا مدارک پرونده بیمار ناقص نگردد.

.

مرخصی سالیانه :

مدت مرخصی سالیانه ۳۰ روز به ازاء ۱ سال خدمت می باشد . به ازاء هر ماه ۵/۲ روز مرخصی استحقاقی است که در یک ماهه اول خدمت به هیچ عنوان استفاده از مرخصی استحقاقی امکان ندارد برای استفاده از مرخصی استحقاقی باید از قبل درخواست مرخصی تکمیل و پس از موافقت و امضاء توسط مسئول بخش همراه با برنامه هفتگی به دفتر پرستاری جهت به تایید رسیدن توسط رییس بیمارستان ارسال شود . ذخیره مرخصی سالیانه برای پرسنل قراردادی مشمول قانون کار ۹ روز ، در سال می باشد . در صورت کمبود پرسنل ممکن است با  درخواست مرخصی موافقت نشود. در ۲ ماهه آخر هر سال باقی مانده مرخصی هر پرسنل به اطلاع پرسنل رسانده می شود.

توجه:

در صورتیکه مرخصی سالیانه بصورت یکجا (۳۰ روز) استفاده نشود مرخصی سالیانه از ۲۶ روز کسر خواهد شد.

مرخصی سالیانه پرسنل رادیولوژی ۴۵ روز می باشد. (در صورتیکه مرخصی سالیانه بصورت یکجا (۴۵ روز) استفاده نشود مرخصی سالیانه از ۳۹ روز کسر خواهد شد.)

مرخصی زایمان:

مرخصی زایمان با نامه پزشک معالج بمدت ۶ ماه داده خواهد شد مرخصی شیر یک ساعت در هر شیفت می باشد (تا ۲ سال)که با هماهنگی سرپرستار باید مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ عنوان قابل ذخیره شدن نمی باشد.

دیر آمدن و غیبت های غیر موجه :

۱-         ساعات حضور در محل کار بر حسب شیفت از ۷ صبح تا ۱۴، از ۱۳:۳۰ تا ۲۰:۳۰ ، از ۲۰ تا ۷:۳۰ صبح خواهد بود در صورت تاخیر مکرر توسط مسئول مربوطه ابتدا اخطار شفاهی و در صورت تکرار اخطار کتبی با درج در پرونده و کسر شیفت به صلاحدید صورت می گیرد و جهت ثبت حضور و غیاب از دستگاه تایمکس (حساس به اثر انگشت) استفاده شود.

۲-         چنانچه شخص یک روز بدون اطلاع قبلی ( به هر علت که باشد ) سرکار حاضر نشود غیبت غیر موجه تلقی شده و ۲ روز از حقوق وی کسر خواهد شد.

۳-         تاخیر در بازگشت از مرخصی ( سالیانه و زایمان ) نیز به عنوان غیبت غیر مجاز تلقی می شود و مطابق ضوابط فوق عمل خواهد شد.

.

مرخصی مخصوص:

به علت فوت یکی از خویشاوندان نزدیک ( پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر ، فرزند ) سه روز مرخصی با حقوق داده می شود.

.

بیماری و حادثه :

۱-گزارش کسالت باید حد اقل ۴ ساعت قبل از ساعت فرا رسیدن شروع کار  داده شود.

۲-در صورتیکه پرسنل در منزل بیمار گردد ، باید بلافاصله به بیمارستان مراجعه و توسط پزشک اتفاقات ویزیت شود.

۳-گواهی بیماری تنها از پزشک معتمد و مرتبط با بیماری قابل قبول می باشد.

۴-برای تامین توجه کامل و لازم از بیماران ، هر پرسنل موظف است کسالتش را فوراً و شخصاًبه سوپروایزر مربوطه اطلاع تا در صورت لزوم استفاده از مرخصی استعلاجی ، ترتیب جانشینی وی توسط دیگران داده شود.

۵-هیچ یک از کارمندان نباید تلفنی کسالت خود را اطلاع داده و از حاضر بودن در محل خدمت امتناع کند مگر در موارد خیلی حاد و با هماهنگی با سوپروایزر کشیک.

۶-برای بیماریها و اتفاقاتی که ناگهانی روی می دهد باید به سرپرست مربوطه اطلاع داده شود.

۷-در صورت عدم رعایت مقررات ذکر شده فوق، روزهای غیبت با عنوان بیماری، جزء غیبت و بدون حقوق محسوب خواهد شد.

 

مرخصی استعلاجی :

۱- مرخصی استعلاجی باید به تایید پزشک مرتبط رسیده باشد.

۲- استفاده از مرخصی استعلاجی توسط پزشک اتفاقات قابل پذیرش است به شرط اینکه نام و نام خانوادگی بیمار ، نوع بیماری و مدت استفاده دقیقاً قید شود و دارای تاریخ صحیح و معتبر باشد. به علاوه نام پزشک و شماره نظام پزشکی مشخص باشد.

۳- مرخصی های بیشتر از ۳ روز بایستی به تایید اداره تامین اجتماعی رسیده باشد.

 ۴- حقوق و مزایای پرسنل مشمول استفاده از بیمه تامین اجتماعی در ایام مرخصی استعلاجی قطع و از بیمه مذکور مزایا را دریافت می نمایند.

.

حقوق و مزایا:

حقوق و مزایای پرسنل طبق قانون اداره کار و امور اجتماعی و بر مبنای کتابچه طبقه بندی مشاغل بیمارستانی می باشد و در مورد روند ارتقای شغلی به کلیه پرسنل به ازای سابقه کار و مدرک تحصیلی طبق ضوابط کتابچه طبقه بندی مشاغل بیمارستانی رتبه و گروه تعلق می گیرد.

ضمناً بیمارستان دارای صندوق قرض الحسنه می باشد که پرسنل می توانند جهت گرفتن وام به عضویت این صندوق در آیند.

.

ارتباطات فردی:

از کلیه پرسنل انتظار می رود که مقررات مندرج در این راهنما را به کار بندند و در محیط کار رفتاری محترمانه و دوستانه و مسالمت آمیز توام با حسن نیت و همکاری با یکدیگر داشته باشند از غرض ورزیهای بی مورد ، سوء ظن ، اخلال در کار یکدیگر ، اهمال و سستی در انجام وظیفه که عامل اصلی نارضایتی های محیط کار می باشد دوری کرده و دیگران را نیز تشویق به اعمال صحیح نمایند.

در موارد بروز برخورد افراد نباید مسائل را به طور فردی با یکدیگر مطرح نمایند بلکه با رعایت سلسله مراتب به سرپرست مربوطه مراجعه و تنها در صورت لزوم به مدیر بیمارستان مراجعه نمایند.

.

پایان دوره خدمت :

در موارد عدم صلاحیت و ضعف در نوع کار و انجام وظایف محوله طبق مقررات جاری اقدام خواهد شد . تعیین نوع بخش و انجام وظایف به صلاحدید مسئول مربوطه و بر اساس نیاز بیمارستان و بخش صورت خواهد گرفت . ترک ناگهانی و بدون اطلاع محل خدمت جرم محسوب شده و مطابق مقررات با فرد خاطی برخورد می شود.در صورت انصراف و یا استعفاء ، شخص باید مراتب را یک ماه قبل به مدیریت اطلاع دهد.

تحویل و تحول وسایل بخش و اموال بیمار :

وسایل موجود در بخش اموال بیمارستان هستند و حفظ آنها وظیفه تک تک پرسنل می باشد در صورت مفقود شدن یک وسیله کلیه پرسنل موجود در شیفت مربوطه مسئول تامین آن هستند ، اموال بیمار هر گونه وسیله پزشکی و متعلقات شخصی ( مدارک ، عکس رادیولوژی و …. ) باید فهرست شود و با تایید مسئول بخش پس از دریافت رسید به یکی از بستگان نزدیک بیمار تحویل و یا در صورت نداشتن همراه در مکان امنی در بخش نگهداری خواهد شد . کلیه پرسنل باید در استفاده صحیح از وسایل موجود نهایت دقت را نموده و در صورت مشاهده موارد خلاف اصول صحیح نگهداری ، مراتب را به مسئول مربوطه گزارش دهند؛ در صورت مواجهه با دستگاه معیوب روی آن برچسب « خراب است» زده شود و در اسرع وقت پیگیری های لازم به عمل آید (پر کردن فرم درخواست تعمیر).

 

 

حفظ حریم بیمار :

رعایت حریم شخصی بیمار و حفظ اصول اولیه در محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به بیمار وظیفه همه است در غیر اینصورت برابر مقررات رفتار خواهد شد در موارد معاینه بیمار انجام پروسیجرهای خاص از قبیل تعویض پانسمان ، نوار قلب ، قرار دادن سوند فولی و … استفاده از پاراوان و یاهر وسیله دیگر برای حفظ حریم بیمار الزامی است .

طرح انطباق:

با توجه به لزوم حفظ حریم بیمار و رعایت شعائر اسلامی لازم است حتی الامکان مراقبت از بیماران و انجام پروسیجرهای درمانی توسط پرسنل هم جنس صورت پذیرد .

نکته :

هر فرد موظف است شماره تلفن در دسترس ۲۴ ساعته و آدرس صحیح به همراه کروکی منزل خود را به دفتر مدیریت تحویل دهد . ضمناً در صورتی که توانایی خاصی از قبیل فعالیت های هنری ، خطاطی ، نقاشی ، فعالیت های ورزشی و … دارید خواهشمند است آن را کتباً اعلام نمایید. (شناسنامه آموزشی)

طرح بهینه سازی هزینه ها :

کلیه پرسنل باید جهت بهینه سازی هزینه ها از اسراف و ریخت و پاش وسایل و لوازم و حتی برگه های اوراق و … جداً  خودداری نمایند . و در صورت مشاهده طبق مقررات برخورد خواهد شد.

زمان استراحت و صرف غذا :

در این بیمارستان زمان استراحت و صرف غذا در هر شیفت ۲۰ دقیقه می باشد ژتون صبحانه و نیمه شبی برای همه افراد همان شیفت رایگان است.جهت ناهار و شام پرسنل تک شیفت با پرداخت هزینه ، ژتون صادر می گردد.پرسنل دو شیفت ، یک ژتون رایگان دارند. روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته، باید جهت خرید ژتون هفته آینده اقدام نمایید. هزینه ژتون فراموشی ۲ برابر هزینه ژتون معمولی است.

سرویس ایاب و ذهاب

بیمارستان فقط جهت پرسنل عصرکار سرویس برگشت محیا نموده است.

آتش نشانی

بیمارستان مجهز به سیستم هوشمند اطفاء حریق نمی باشد ولی بیمارستان به سیستم اعلام حریق تجهیز شده است و کپسولهای آتش نشانی و fire box در تمام بخشها جهت استفاده در مواقع آتش سوزی، تعبیه شده است. لازم به ذکر است که آموزش های لازم استفاده از کپسول و اطفاء حریق  به صورت دوره ای در بیمارستان برگزار می گردد.

ویژگی های فرهنگی بومی مردم منطقه

استان فارس یکی از ۳۱ استان ایران است که در بخش جنوبی کشور واقع شده‌است. آب‌ و هوای استان فارس در نقاط مختلف این استان به سه دسته کوهستانی، معتدل و گرم تقسیم می‌شود. این استان پنجمین استان بزرگ و چهارمین استان پرجمعیت ایران به‌شمار می‌رود.

مرکز استان فارس، شهر شیراز است که پرجمعیت‌ترین شهر این استان محسوب می‌شود. از دیگر شهرهای پرجمعیت این استان می‌توان به شهرهای مرودشت، کازرون، جهرم و فسا اشاره کرد.

نام استان فارس در کتیبه‌های هخامنشی به صورت پارسه و در نوشته‌های یونانی به شکل پرسیس آمده‌است و فارس عربی‌شده پارس است. با تکوین و رشد شهرنشینی، فرهنگ مردم دچار دگرگونی و تغییرات ساختاری شده‌است. ویژگی‌های قومی و فرهنگی مختلفی در میان اقوام و عشایر وجود دارد. استان فارس یکی از استان‌هایی‌است که بالاترین جمعیت عشایری کشور را دارد. در این استان، امروزه به جز اکثریت فارسی‌زبان اقوام مختلفی نیز در این استان زندگی می‌کنند؛ از جمله قشقایی‌ها، لرها، عرب خمسه و لک که هر یک به گویش‌ها و زبان‌های مختلفی مانند فارسی، لارستانی، قشقایی، سیوندی، دوانی، لری، اردکانی، عربی و کهمره‌ای سخن می‌گویند.

منابع مهم اقتصادی استان فارس بر پایه کشاورزی و دامداری، شهرک‌های مختلف صنعتی، پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و نیروگاه‌های مختلف بنا ده‌است.

استان فارس با وجود جاذبه‌های متعدد تاریخی، طبیعی و مذهبی، یکی از مراکز مهم گردشگری ایران است. همچنین تعدادی از مراکز مهم دانشگاهی ایران در این استان واقع شده‌است.

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

“بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آنها علاوه بر تطابق با بهترین شرایط و استانداردها و آخرین شواهد علمی و بالینی، سلامتی ایشان را دچار مخاطره نسازد.”

این شیوه، روش‌هائی برای جلوگیری از وقوع حوادث، بازبینی و ارزیابی نظام مند حوادث به وقوع پیوسته و همچنین روش‌هائی برای کنترل خطرات و کاهش احتمال بروز خطاها و خطرات ناشی از آن ها ارائه می شود. هدف اصلی مدیریت خطر کاهش احتمال آسیب دیدگی بیمار و کارکنان است. یعنی شیوه هایی از عملکرد را معرفی می کند که احتمال آسیب دیدن بیمار و پرسنل با آن کاهش می یابد.

درحقیقت این شیوه موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهد.

کاهش ریسک بالینی

پایش شکایات از نظر بررسی بروز خطر و ریسک

سیستم های گزارش دهی

سلامت و ایمنی بیماران و کارکنان

جلوگیری از رویدادهای نامطلوب

*لازم به ذکر است «کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی» جهت کلیه واحد های بیمارستان تهیه گردیده است.

 همچنین «کتابچه کنترل عفونت»  تهیه شده توسط مجمع سوپروایزرین کنترل عفونت در اختیار واحدها قرار داده شده است.

یونیفرم:

یونیفرم در رده های مختلف پرستاری برای مشخص کردن گروه های مختلف می باشد و بر اساس جدول البسه و تجهیزات بر اساس رده پرستاری زن و مرد تعریف شده است. همچنین یونیفرم جهت پرسنل غیر درمانی( اداری ، انتظامات و خدمات) در بیمارستان پارس تعریف شده است.

استانداردهای ملی پوشش بیماران وکارکنان بیمارستانها

 

مقدمه: به استناد مواد ۸۵ و ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت، تعالی عملکرد خدمات بالینی افزایش بهره وری و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی، رعایت موازین و ضوابط عرفی و اجتماعی، حفظ سلامت ایمنی کارکنان و بیماران، ایجاد تصویر مثبت از اخلاق حرفه‌ای، افزایش ضریب امنیت فردی و شغلی کارکنان و شناسایی سریع آنان در محیط کار، استانداردهای پوشش افراد در موسسات پزشکی و ضوابط مرتبط با آن به شرح ذیل ابلاغ می شوند :

کلیات:

۱) در اجرای مواد این دستورالعمل رعایت مفاد راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی الزامی است.

۲) لباس فرم کارکنان آموزشی و بهداشتی _ درمانی مونث شامل روپوش ، شلوار ، مقنعه ، کفش و جوراب می باشد.

۳) لباس فرم کارکنان آموزشی بهداشتی، درمانی مذکر شامل روپوش ، شلوار ، کفش و جوراب می‌باشد.

۴) لباس بیمار بستری (مونث) شامل روسری ، پیراهن بلند (تا روی زانو) و شلوار می‌باشد.

۵) لباس بیمار بستری (مذکر) شامل پیراهن و شلوار می‌باشد.

ضوابط پوشش:

۶) لباس بیمار بستری باید حداقل این ویژگی ها را تأمین کند:شناسایی آسان، ارائه خدمات مطلوب درمانی، برخورداری بیمار از راحتی و آسایش کافی و رعایت کرامت و حریم شخصی بیمار.

۷) رعایت تمامی شئون پوشش بدن و الزامات درمانی در داخل اتاق های عمل در لباس های ویژه مورد استفاده بیماران (گان) و حین انجام اعمال الزامی است. توجه به این موضوع قبل و بعد از بیهوشی و برای بیماران دچار اختلال حواس ، کاهش سطح هوشیاری یا اختلالات روانی اهمیت دو چندان پیدا می کند. (ضرورتاً هنگام تردد بیماران در بیمارستان بایستی از شنل نیز استفاده نمود)

 ۸) لباس فرم پرسنل بایستی متناسب با حرفه و در رده‌های مختلف، متحدالشکل باشد.

* بر اساس استاندارد یونیفرم پرستاران زن شامل روپوش سفید، مقننه و شلوار سورمه ای و لباس فرم پرستاران مرد نیز شامل روپوش سفید و شلوار سورمه ای است.

یونیفرم ماماها شامل روپوش سفید ، مقنعه و شلوار مشکی می باشد.

یونیفرم پرسنل اتاق عمل سبز رنگ می باشد

پوشیدن روپوش سفید جهت کلیه پرسنل درمانی الزامی می باشد.

یونیفرم کادر اداری (پرسنل خانم) شامل مانتو ، شلوار و مقنعه سورمه ای می باشد.

یونیفرم پرسنل خدمات (خانم ها) شامل مانتو ، شلوار و مقنعه کرمی می باشد و (آقایان) شامل پیراهن آبی و شلوار سورمه ای می باشد.

۹) در درون بخش های بیمارستانی استفاده از هر گونه پوشش غیر حرفه‌ای روی لباس فرم مصوب ممنوع است.

۱۰) در بخش های ویژه ، اتاق عمل و فضاهای استریل و نوزادان ، کارکنان مکلف به پوشیدن لباس مخصوص این بخش ها می باشند.

۱۱) رنگ و مدل لباس فرم و لباس مخصوص بخش های مذکور در ماده فوق ، متناسب با نیاز و درخواست هر مرکزدرمانی باید به تایید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه برسد.

۱۲) روپوش باید سالم ، تمیز ، دگمه‌ها بسته ، اطو کشیده ، گشاد و حداقل تا حد زانو با ضخامت مناسب باشد به نحوی که لباس زیر روپوش قابل رویت نباشد . شلوار نباید تنگ ، چسبان ، کشی یا کوتاه (بالاتر از مچ)  باشد.

۱۳) کفش باید تمیز، جلو بسته، قابل شستشو، با پنجه و پاشنه‌ی پهن باشد و نکات ایمنی متناسب با حرفه، در آن لحاظ شود و هنگام راه رفتن صدا ندهد.

۱۴)  زیورآلات در نواحی از بدن که در معرض آلودگی میکروبی یا محیطی هستند نباید استفاده شوند.

۱۵) استفاده از هرگونه ماده بودار تند یا حساسیت زا در محل کار ممنوع می باشد.

۱۶)  ناخن ها باید کوتاه و تمیز و مرتب باشد . استفاده از لاک ناخن و ناخن مصنوعی در محیط‌های ارائه خدمات درمانی ممنوع است.

۱۷) الصاق کارت شناسایی عکس دار، حاوی نام خانوادگی کامل و حرف اول نام ، سمت فرد و محل خدمت در جلوی لباس به نحوی که براحتی از فاصله‌ی ۲ متری قابل خواندن باشد برای تمامی کارکنان در محیط های درمانی الزامی است.

۱۸) هرگونه تصویر برداری ، فیلمبرداری و ضبط صدا از بیمار با استفاده از تلفن همراه و غیره بدون اجازه کتبی بیمارممنوع است

۱۹) استفاده از زیور آلات غیر از حلقه ساده ازدواج و ساعت اکیداً ممنوع است. حفظ حجاب اسلامی الزامی می باشد.