شما مراجعین محترم میتوانید جهت بهبود سطح خدمات بیمارستان پارس نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. جهت این امر به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.