منشور حقوق بیمار محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است . ۱- کلیه مراقبت های درمانی باید در کمال احترام به ارزش ها و اعتقادات بیماران به آنها ارائه شود .۲- کلیه پرسنل باید با ادب و مهربانی و صادقانه با بیماران برخورد نمایند .۳- مراقبت های درمانی باید به کلیه […]

برای مشاهده مطلب کلیک کنید

شرح فعالیت ها و اقدامات: مقدمه کلیه افرادیکه در بیمارستان پارس انجام وظیفه می نمایند باید قوانین و مقررات مربوط به بیمارستان را رعایت نموده و در اجرای آن کوشا باشند و تابع منشور اخلاقی بیمارستان باشند. تکریم ارباب رجوع: کلیه افراد باید در نظر داشته باشند که بیماران و همراه بیمار بدلیل شرایط خاصی […]

برای مشاهده مطلب کلیک کنید