تعرفه های هتلینگ بیمارستان پارس نوع تخت قیمت تخت به ریال  تخت خصوصی ۵۷۰۲۰۰۰ دو تختی ۴۴۳۵۰۰۰ تخت عمومی ۳۱۶۸۰۰۰ تخت همراه ۶۳۴۰۰۰ تخت نوزاد ۲۲۱۸۰۰۰

برای مشاهده مطلب کلیک کنید

نسخه دوم وبسایت رسمی بیمارستان پارس با طراحی جدید در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ افتتاح شد. از ویژگی های این وبسایت تعامل بازدیدکنندگان با مسئولین و ارائه خدمات و اطلاع رسانی سریعتر می باشد.

برای مشاهده مطلب کلیک کنید