میتوانید از طریق راه های زیر با بیمارستان پارس تماس بگیرید:

.

آدرس: شیراز ، خیابان قصردشت ، سه راه برق ، بیمارستان پارس

تلفن :  ۳۲۳۳۶۰۰۶-۰۷۱  ,  ۳۲۳۳۸۸۵۸-۰۷۱

فکس : ۳۲۳۰۸۰۴۲-۰۷۱

ایمیل : pars.hospital.shiraz@gmail.com

وبسایت : www.parshospital.com