تماس با ما

لطفا موارد ستاره دار را پر کنید

ارسال پیام

آدرس بیمارستان

خیابان قصردشت سه راه فلسطین بیمارستان پارس
خیابان قصردشت سه راه فلسطین بیمارستان پارس
+98 (713) 233-8858
تلفن: +98 (713) 233-8858
موبایل
موبایل: +98 (917) 433-8825
کد پستی: 71 3365 6855
خیابان قصردشت سه راه فلسطین بیمارستان پارس
info@parshospital.com

شبکه های اجتماعی