بیمارستان پارس

معرفی بخش های بیمارستان پارس

بخش هاي اداري

معرفی بخش های اداری بیمارستان پارس

واحد مدیریت

مدیر بیمارستان : فرید وصال

واحد مدیریت بیمارستان در سالن همکف واقع شده است و یکی از قابل دسترس ترین واحدها به همه بیماران (بستری و سرپائی) و مراجعین می باشد. با توجه به حضور مستمر و مداوم مسئول دفتر مدیرعامل و در راستای نظام تکریم ارباب رجوع، کمتر می توان مراجعه کننده ای را پیدا نمود که نتواند پاسخ سوالات و مشکلات و پیشنهادات خود را دریافت نماید.

شماره تلفن های داخلی مسئول دفتر مدیرعامل بیمارستان  215-315


واحد تغذیه

مسئول واحد : زهره نوری

این واحد در طبقه همکف قرار دارد و مسئولیت تهیه غذای وعده های صبحانه، ناهار و شام بیماران و همراهان بیماران و پرسنل بیمارستان بر عهده این واحد می باشد. پرسنل این واحد با آموزش دوره های ویژه آشپزی و هتل داری زیر نظر اساتید خبره و همچنین زیر نظر کارشناس تغذیه بیمارستان، طبق برنامه اعلامی ماهانه، نسبت به پخت، سرو و توزیع غذای روزانه، درنظرگرفتن میان وعده جهت تمام بیماران و گاهاً همراهان بیمار اقدام می نمایند. همچنین واحد تغذیه بیمارستان ضمن ارائه خدمات مشاوره رژیم درمانی به بیماران بستری جهت بیماران دیابتی ،فشارخونی ، قلبی عروقی و سایر بیماری ها نظارت بر آنالیز صحیح خوراک این بیماران را نیز به عهده دارد.

اسناد و مدارك پزشكي

واحد مدارک پزشکی شامل پذیرش و بستریواحد مدارک پزشکی شامل پذیرش و بستری – ترخیص – بایگانی مدارک پزشکی می باشد. واحد پذیرش و ترخیص در طبقه دوم ساختمان اداری بیمارستان واقع گردیده و امور مربوط به پذیرش و ترخیص بیماران را انجام می دهد. علاوه بر ارتباط کاری که این سه واحد با همدیگر دارند واحد پذیرش امور بیمه گری و واحد ترخیص نیز با واحد درآمد و مالی نیز ارتباطات نزدیکی دارد.

امور مالي حسابداری

واحد امور مالی در طبقه همکف واقع گردیده است و امور مربوطه به هزینه ها و درآمدهای بیمارستان را انجام می دهد. بدلیل تنوع انواع طرفهای قرارداد و فعال بودن واحدهای سرپائی بیمارستان الزاما از واحدهای پرکار اداری بیمارستان می باشد.

خوشبختانه دقت این واحد در محاسبات بی نظیر است و همین درجه بالای دقت این سیستم و کارکردن آن زیر نظر مستقیم مدیرعامل بیمارستان موجب شده که در طول فعالیت بیمارستان ، مشکل و مسئله مالی در سیستم بوجود نیاید. پرداختی پزشکان در این واحد نقدی ها بصورت ماهانه و بیمه ها حداکثر با 4 ماه تاخیر صورت می گیرد. شماره تلفن های این واحد 254 می باشد.

واحد انفورماتیک

بدلیل استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای تشخیصی و درمانی و جوابدهی،نرم افزار اطلاعات بیمارستانی همچنین استفاده از نرم افزارهای نوبت دهی و حسابداری پیشرفته، کارشناسان شبکه و نرم افزار در دو شیفت در بیمارستان حضور فیزیکی دارند و در مواقع لازم نسبت به رفع عیوب احتمالی اقدام می نمایند.تلفنهای این واحد 215 می باشد.

تلفنخانه مرکزی

این واحد در طبقه همکف بیمارستان جنب دفتر مدیرعامل و روابط عمومی بیمارستان قرار دارد و بصورت 24 ساعته و شبانه روز علاوه بر نصب نرم افزار پاسخگوئی آنلاین ( اپراتور مرکزی)، یک نفر نیز نسبت به پاسخگوئی مستقیم اقدام می نماید.

واحد تغذیه و آشپزخانه

این واحد در طبقه همکف قرار دارد و مسئولیت تهیه غذای وعده های صبحانه، ناهار و شام بیماران و همراهان بیماران و پرسنل بیمارستان بر عهده این واحد می باشد.پرسنل این واحد با آموزش دوره های ویژه آشپزی و هتل داری زیر نظر اساتید خبره امر و همچنین زیر نظر کارشناس تغذیه بیمارستان، طبق برنامه اعلامی ماهانه، نسبت به پخت و پز غذای روزانه اقدام می نمایند. همچنین واحد تغذیه بیمارستان ضمن ارائه خدمات مشاوره به بیماران بستری، نسبت به ارائه مشاوره به مراجعین کلینیک تغذیه و دیابت بیمارستان و ارائه برنامه غذائی رژیمی اقدام می نمایند.