رادیولوژی

این مرکز با مجهز بودن به سیستم PACS امکان دسترسی به تصاویر برای پزشکان محترم بخش اتفاقات (پزشکان عمومی و پزشکان متخصص داخلی) و بخش اتاق عمل (پزشکان متخصص) فراهم نموده است .
رادیولوژی

رادیولوژی

مسئول فني: دکتر محمدرضا اوجی

مسئول بخش رادیولوژی : خانم محتاج

این مرکز با مجهز بودن به سیستم PACS امکان دسترسی به تصاویر برای پزشکان محترم بخش اتفاقات (پزشکان عمومی و پزشکان متخصص داخلی) و بخش اتاق عمل (پزشکان متخصص) فراهم نموده است .

 •  این واحد مجهز به سیستم دیجیتال گرافی می باشد .
 •  وجود دستگاه پرتابل رادیولوژی آماده ارائه خدمات به بیماران خاص در بخش های مربوطه می باشد .
 •  انجام کلیه رادیوگرافی های معمولی توسط کارشناسان مجرب قابل انجام است

  بخش سونوگرافی مجهز به دستگاه سونوگرافی معمولی زیر نظر متخصص رادیولوژی به انجام کلیه خدمات سونوگرافی می پردازد . این بخش همچنین مجهز به سیستم سونوگرافی مجزا به صورت پرتابل در بخش ها مختلف بیمارستان به ویژه بخش زنان و زایمان می باشد .


روز و ساعت کاری رادیولوژی

 • شنبه صبح 07:00-13:00
 • شنبه عصر 14:00-20:00
 • یکشنبه صبح07:00-13:00
 • یکشنبه عصر14:00-20:00
 • دوشنبه صبح 07:00-13:00
 • دوشنبه عصر 14:00-20:00
 • سه شنبه صبح 07:00-13:00
 • سه شنبه عصر14:00-20:00
 • چهارشنبه صبح 07:00-13:00
 • چهارشنبه عصر14:00-20:00
 • پنجشنبه صبح 07:00-13:00
 • پنجشنبه عصر14:00-20:00

2- روز و ساعت کاری سونوگرافی

 • یکشنبه صبح09:00-11:00
 • یکشنبه عصر14:00-20:00
 • سه شنبه صبح09:00-11:00
 • سه شنبه عصر 14:00-20:00
 • پنجشنبه صبح09:00-11:00
 • پنجشنبه عصر14:00-20:00
مسئول فني دکتر محمدرضا اوجی
تعداد پرسنل 4
تعداد اطاق 3
تلفن داخلی +98 713 230 8042 (228)
مكان طبقه همک راهرو