نوبت دهی

درخواست نوبت

برای درخواست نوبت در بیمارستان پارس فرم زیر را تکمیل کنید.مسول نوبت دهی در طی سه روز کاری آینده برای بررسی اطلاعات پزشکی شما قبل از ارائه نوبت  با شما تماس خواهد گرفت.

Pars Hospital

Pars Hospita OB & GYN Department
فرم درخواست نوبت دهی آنلاین

بیمارستان شبانه روزی پارس در تمامی ساعات روز پزیرای بیماران می باشد

تیم پزشکی بیمارستان پارس اطمینان حاصل می کند که شما بهترین مراقبت ممکن را دریافت خواهید کرد.

تماس بگیرید

+98 713 230 8042