بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

 

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان
 • شناسایی مشکلات و فرصت های جاری و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
 • تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایند های مختلف بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 • نظارت بر تدوین مستندات مربوط به اعتبار بخشی ملی
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
 • هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحد ها وبخش های مختلف بیمارستان
 • ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد بهبود مستمر کیفیت
 • پیگیری برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات

رسالت بیمارستان پارس

 • ارائه خدمات درمانی_ تشخیصی تخصصی و فوق تخصصی در زمینه های زنان و زایمان ، چشم پزشکی ، جراحی عمومی ، ENT ، اورولوژی ، ارتوپدی و جراحی پلاستیک با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب در بالاترین سطح کیفی به بیماران به منظور ارتقای سلامت جامعه

ارزش های بیمارستان پارس

 • توجه به بیمار به عنوان محور و مهمترین مشتری سازمان
 • اهمیت دادن به نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان
 • اعتقاد به هویت و کرامت انسانی
 • توجه به بحث کیفیت و ایمنی در کلیه فرایندهای سازمانی برای افزایش بهره‌وری در سازمان
 • رعایت اصل عدالت طلبی در کلیه فعالیتها و برنامه های سازمان
 • توجه به مسائل شرعی و طرح انطباق
 • ارائه تجهیزات و تکنولوژی مناسب جهت درمان بیماران

چشم انداز بیمارستان پارس

 • جزء بهترین مراکز خصوصی ارائه کننده خدمات درمانی و تشخیصی در جنوب کشور با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا تا پایان سال 1400