• +9832338858
  • Pars.hospital.shiraz@Gmail.com

دکتر احسان سامی

در سال 1995 به عنوان دکترای پزشکی فارغ التحصیل و در رشته تخصصی بیهوشی پذیرش شد و در سال 1998 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق به اخذ مدرک هیئت تخصصی پزشکی و دریافت بورد تخصصی شد از آن زمان وی به طور تمام وقت در دو بیمارستان و همچنین یک مرکز ناباروری مشغول به کار بوده است. وی بیش از 20 سال سابقه در بسیاری از زمینه های بیهوشی از جمله چشم پزشکی ، OB ، GYN ، جراحی عمومی ، ارتوپدی ، جراحی زیبایی ، ارولوژی ، جراحی مغز و اعصاب ، کودکان و بیهوشی تجربه دارد. او همچنین عضو انجمن مدیریت هوایی آمریکا و WFSA (فدراسیون جهانی انجمن های بیهوشی) است. وی در بسیاری از کنگره های بین المللی بیهوشی شرکت کرد.