• +9832338858
  • Pars.hospital.shiraz@Gmail.com

چشم انداز Vision  : 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس بر آن است تا در ارائه خدمات نوین پزشکی پیشتاز بوده و به مرکزی پیشرو در میان مراکز مشابه در سطح کشور تبدیل شود و همواره انتخاب اول هموطنان و بیماران بین الملل ، پزشکان و کارکنان باشد.

رسالت Mission :

مرکز درمانی بر آن است که با ارائه ی مطلوب ترین و با کیفیت ترین خدمات درمانی، تشخیصی تخصصی و فوق تخصصی در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه با استفاده از نیروی انسانی مجرب ، متعهد و کارآمد ، فناوری مناسب و با توجه به ارزشهای اخلاقی و اسلامی در راستای رضایتمندی بیماران گام بر دارد.

 

ما می کوشیم ضمن ارتقا مستمر کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان ، در جهت حفظ،تامین و ارتقای ایمنی و نیز  رضایت مندی بیماران، همراهان آنان و کارکنان گام های موثری برداریم.