• +9832338858
  • Pars.hospital.shiraz@Gmail.com
Post Image

کار اصلی چشم، متمرکز کردن نور روی پرده شبکیه است تا تصویر دقیقی از شیء مورد نظر روی پرده ، ایجاد شود. شبکیه بافت حساس به نور در قسمت عقب کره چشم است که این تصاویر را به صورت پیام های عصبی به مغز ارسال می کند و این پیام ها در مغز تفسیر می شوند. بنابراین برای واضح دیدن، قبل از هرچیز لازم است که نور به طور دقیق روی پرده شبکیه متمرکز شود.

Post Image

به کدر شدن عدسی چشم، آب مروارید یا کاتاراکت گفته می شود که عدسی مانند یک پنجره مه گرفته یا زرد می شود. در مراحل اوليه كه تنها بخش كوچكي از عدسي كدر شده است، شايد مشكلي ايجاد نكند، اما در بيشتر مواقع اين روند ادامه مي يابد و بخش بزرگي از عدسي كدر مي شود و بينايي را مختل مي سازد. سرعت پيشرفت آب مرواريد در بين افراد مختلف متفاوت است .آب مرواريد ناشي از افزايش سن به تدريج در طي چند سال پيشرفت مي نمايد. در افراد جوان و افراد ديابتي ممكن است به سرعت در طي چند ماه پيشرفت نمايدو پیش بینی دقیق آن امکان پذیر نمی باشد.

Post Image

هموروئیدها وریدهای کوچک ناحیه انتهای کولون یا روده بزرگ هستند که در اثر زور زدن به دنبال یبوست و یا اسهال، پر خون و متورم شده و با تکرار یبوست سیاهرگها متورم و دچار پارگی و زخم شده و به صورت خونریزی و بیرون زدگی و گاها درد به هنگام اجابت مزاج، خود را نشان دهند.

Post Image

کیسه صفرا، اندام کوچکی در ناحیه پایین کبد است که با ذخیره صفرا و ترشح آن درون روده کوچک هنگام ورود غذا به فرایند هضم و گوارش کمک می‌کند. صفرا مایعی تولید شده در کبد و تشکیل شده از چند ماده مانند کلسترول، بیلی‌روبین (مواد رنگدانه‌ای صفرا) و نمک‌های صفراوی است. سنگ کیسه صفرا تکه مواد جامدی می باشد که در کیسه صفرا تشکیل می شود .

Post Image

فرسایش مفاصل ، بخصوص مفاصلی که وزن را تحمل می کنند،مانند زانو ،با افزایش سن اجتناب ناپذیر است . بیماریهایی نظیر انواع آرتروز، می تواند این روند فرسایش را تسریع نموده به طوریکه در سنین پایین تر هم اتفاق بیفتد، که در نهایت منجر به تغییر شکل و دردهای مزمن و پیشرونده می شود، به طوریکه انجام کارهای ساده مانند راه رفتن یا از پله بالا رفتن دشوارشده  و حتی به هنگام نشستن یا دراز کشیدن ،فرداحساس درد می نمایید.