• +9832338858
  • Pars.hospital.shiraz@Gmail.com

فرم رضایتمندی بیماران بستری

بیمار گرامی:
ضمن آرزوی سلامتی برای شما برخود لازم دانستیم نظرات ارزشمند شما را در ارتباط با نحوه ارائه خدمات در این بیمارستان دریافت نماییم. امید است که بتوانیم در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات به شما بیماران محترم گام برداریم. بنابراین خواهشمند است با تکمیل کردن دقیق پرسش نامه زیر ما را از رهنمودهای خویش بهره مند نمایید . قبلاً به اطلاع می رساند کلیه نقطه نظرات ارائه شده توسط شما کاملاً محرمانه خواهد بود.

1: نحوه برخورد پرسنل پذیرش / ترخیص

1: نحوه برخورد پرسنل پذیرش / ترخیص

2: دریافت راهنمایی های لازم هنگام پذیرش / ترخیص

3: سرعت و سهولت در مراحل پذیرش / ترخیص

4: نحوه برخورد پزشک

5: دسترسی به پزشک در صورت نیاز

6: دریافت اطلاعات ضروری و پاسخ دهی به سئوالات و آموزش در ارتباط با بیماری

7: نحوه برخورد تیم پرستاری

8: دسترسی به پرستار در صورت نیاز

9: دریافت اطلاعات ضروری و پاسخ دهی به سئوالات و آموزش در ارتباط با بیماری

10: در دسترس بودن و تعویض به موقع لباس ، ملحفه ، پتو

11: امکانات رفاهی (تلویزیون ، صندلی ، آبسرد کن ، ویلچر ، برانکارد و ...)

12: نحوه برخورد پرسنل خدمات

13: وضعیت نظافت اتاق ها

14: وضعیت نظافت دستشویی و حمام

15: میزان آرامش حاکم بر محیط بیمارستان

16: دریافت اطلاعات ضروری پاسخ دهی به سئوالات و ارائه آموزش های لازم توسط کارشناس تغذیه

17: نحوه برخورد توزیع کننده غذا

18: بهداشت و نظافت توزیع کننده غذا

19: توزیع به موقع غذا

20: کیفیت و کمیت غذا ( مقدار – طعم – دما )

21: نحوه برخورد پرسنل آزمایشگاه

22: انجام به موقع آزمایشات

23: نحوه برخورد پرسنل رادیولوژی

24: انجام به موقع رادیوگرافی

25: تهیه به موقع داروهای مورد نیاز

26: دسترسی به واحد مورد نظر با استفاده از تابلو راهنما

27: نحوه برخورد پرسنل اطلاعات

28: ارائه راهنمایی های لازم در صورت نیاز

29: نحوه برخورد پرسنل نگهبانی

30: برقراری نظم در بیمارستان و بخش ها

31: ارائه راهنمایی های لازم در صورت نیاز

32: نحوه برخورد پرسنل واحد صندوق

33: دریافت راهنمایی های لازم هنگام انجام امور مالی

34: سرعت و سهولت در مراحل انجام امورمالی

35: حفظ اسرار در طول درمان توسط پرسنل – پزشکان

36: رعایت مسائل شرعی در طول درمان توسط پرسنل - پزشکان